fbpx

Zakresy IP maska, podsieci itp.

Maska sieci zwykła, maska sieci skrócona, ilość IP z daną maską, zakres nr IP w podsieciach.

switch

Maska sieci zwykła,
zapisana w postaci
xxx.xxx.xxx.xxx

W sieci klasy C można dodatkowo użyć maski skróconej [xxx]

Maska sieci
skrócona
zapisana
w postaci
/xx

Klasa
maski

Ilość szt. IP dla sieci z daną maską.

Zakres nr IP w podsieciach (oczywiście o takiej samej masce)

255.0.0.0

/8

A

16777216 szt.  

255.128.0.0

/9

A

8388608 szt.  

255.192.0.0

/10

A

4194304 szt.  

255.224.0.0

/11

A

2097152 szt.  

255.240.0.0

/12

A

1048576 szt.  

255.248.0.0

/13

A

524288 szt.  

255.252.0.0

/14

A

262144 szt.  

255.254.0.0

/15

A

131072 szt.  

255.255.0.0

/16

B

65536 szt.  

255.255.128.0

/17

B

32768 szt.  

255.255.192.0

/18

B

16384 szt.  

255.255.224.0

/19

B

8192 szt.  

255.255.240.0

/20

B

4096 szt.  

255.255.248.0

/21

B

2048 szt.  

255.255.252.0

/22

B

1024 szt.  

255.255.254.0

/23

B

512 szt.  

255.255.255.0
lub wersja skrócona:
[0]

/24

C

256 szt. IP Dla maski [0] jest przydzielonych 256 szt. IP dla podsieci.
o numerach  IP od 0 do 255 (czyli można utworzyć jedną podsieć z taką maską)

255.255.255.128
lub [128]

/25

C

128 szt. IP Dla maski [128] jest przydzielonych 128 szt. IP dla każdej podsieci o numerach: od 0 do 127, od 128 do 255 (czyli można utworzyć dwie podsieci z taką maską)

255.255.255.192
lub [192]

/26

C

64 szt. IP dla maski [192] jest przydzielonych 64 szt. IP dla każdej podsieci o numerach: od 0 do 63, 64-127, 128-191, 192-255 (czyli można utworzyć 4 podsieci z taką maską)

255.255.255.224
lub [224]

/27

C

32 szt. IP dla maski [224] jest przydzielonych 32 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 31, 32-63, 64-95, 96-127, 128-159, 160-191, 192-223, 224-255 (czyli można utworzyć 8 podsieci z taką maską)

255.255.255.240
lub [240]

/28

C

16 szt. IP dla maski [240] jest przydzielonych 16 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 15, 16-31, 32-47, 48-63, 64-79, 80-95, itd. (można utworzyć 16 podsieci z taką maską)

255.255.255.248
lub [248]

/29

C

8 szt. IP dla maski [248] jest przydzielonych 8 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 7. 8-15, 16-23. 24-31, 32-39. 40-48, itd. (można utworzyć 32 podsieci z taką maską)

255.255.255.252
lub [252]

/30

C

4 szt. IP (najmniejsza możliwa podsieć zawierająca 2 szt.hostów) dla maski [252] są przydzielone 4 szt. IP dla każdej podsieci o numerach od 0 do 3. 4-7, 8-11, 12-15, 16-19, 20-23 itd. (można utworzyć 64 podsieci z taką maską)

255.255.255.254
lub [254]

/31

C

2 szt. IP 2 szt. IP dla maski [254] . Zakres IP od 0 do 1, 2-3, 4-5…  Nie można utworzyć podsieci.

255.255.255.255
lub [255]

/32

C

1 szt. IP 1 szt. IP dla maski [255]  . ADRES HOSTA.

Ilość hostów jest o 2 szt mniejsza od ilości adresów IP przydzielonej dla danej podsieci (należy odjąć IP adresu sieci oraz Broadcast).

Uwaga: jeżeli wyliczysz prawidłowo sieć, a mimo to z nieznanego powodu nie będzie ona działać, to zwróć uwagę na pojęcie “dopuszczalności adresu”. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o mechanizm wtórnego wyliczania adresów IP jakich można użyć w naszej sieci (odrzucamy część adresów z puli adresów wyliczonych tradycyjnie – czyli nie używamy tych, które mają w adresie, w części hosta, wszystkie bity zerowe lub wszystkie bity jedynkowe).

Share ButtonSecured By miniOrange