fbpx

Zabezpieczanie danych pomocą oprogramowania Bitlocker

Program Bitlocker jest dostępny od systemu Windows Vista/Windows 7/ Windows 8.1 / Windows 10

serwis komputerowy

Włączanie funkcji BitLocker na dysku zewnętrznym

Aby włączyć funkcję BitLocker na dysku zewnętrznym, należy podłączyć zewnętrzny dysk twardy lub pamięć flash USB, a następnie otworzyć Komputer. W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym dysku lub pamięci zewnętrznej i z menu kontekstowego wybieramy pozycję Włącz funkcję BitLocker…

Serwis komputerowy

Po chwili pojawi się okno z opcjami szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Aby zaszyfrować dysk lub pamięć zewnętrzną, należy zaznaczyć opcję Użyj hasła w celu odblokowania dysku, a następnie wpisać i potwierdzić preferowane hasło. Aby potwierdzić klikamy na Dalej. W następnym kroku możemy wybrać sposób zabezpieczenia hasła na wypadek gdybyśmy je zapomnieli. Możemy zapisać hasło w pliku lub wybrać opcję drukowania. Użytkownicy najnowszego Windowsa 8 mogą również przypisać klucz bezpośrednio do konta w systemie.

Serwis komuterowy

Po wybraniu opcji zabezpieczenia hasła pojawi się kolejne okno, w którym system pyta, czy chcemy w tym momencie zaszyfrować znajdujące się na nim dane. Aby tego dokonać, klikamy na Rozpocznij szyfrowanie. W zależności od pojemności dysku lub pamięci, jej prędkości oraz ilości zapisanych danych, proces szyfrowania może potrwać od kilku do nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu minut. Po zakończeniu szyfrowania klikamy na Zamknij kończąc cały proces.

Naprawa Komputerów we Wrocławiu

Odblokowywanie dysku lub pamięci USB

Po ponownym podłączeniu dysku lub pamięci USB do komputera, pojawi się okno Szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Aby uzyskać dostęp do zapisanych na urządzeniu danych, należy wpisać ustawione wcześniej hasło. Po wpisaniu prawidłowego hasła klikamy na Odblokuj.

 

szyfrowanie danych

Aby zmienić opcje funkcji BitLocker lub całkowicie usunąć hasło z pamięci lub dysku zewnętrznego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego ikonę, a następnie z menu kontekstowego wybrać pozycję Zarządzaj funkcją BitLocker, a następnie z okna wybrać interesującą opcję.

Naprawa Komputerów

źródło : http://www.download.net.pl 
Secured By miniOrange