Serwis komputerowy i serwis laptopów Polityka prywatności - Serwis komputerowy i serwis laptopów


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o klientach to nasz priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 -j.t). Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego i formularza zamówienia serwisu komputerowego akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Firmy PC-WIZARD.PL.

2. Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe Klienta serwisu komputerowego PC-WIZARD.PL, takie jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gromadzone są przez firmę PC-WIZARD.PL w celu ułatwienia komunikacji z Klientami naszego serwisu komputerowego. Pozyskane dane są gromadzone na bezpiecznych serwerach, i dostęp do tych danych posiadają jedynie uprawnione osoby. Dostęp jest chroniony za pomocą hasła.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez serwis komputerowy PC-WIZARD.PL. Klient ma prawo w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przez podanie swoich danych osobowych w toku procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego i poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez nasz serwis komputerowy.

3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Wszelkie informacje osobiste, są chronione traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Żadnym innym podmiotom, oprócz wymienionych wcześniej dane Państwa nie będą udostępniane.

4. Zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności

Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności mogą ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej serwisu komputerowego pc-wizard.pl. Przy każdorazowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, będą mieli Państwo możliwość uzyskania dostępu do aktualnego Regulaminu i Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu komputerowego PC-WIZARD.PL
i będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie ma regulamin i polityka w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.

5. Cookies

Cookies to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone informacje osobowe, a jedynie historia przeglądania strony.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, jak również nie są dokonywane żadne zmiany konfiguracji komputera Użytkownika.
Informujemy, iż pliki cookies są wykorzystywane przez narzędzie Google Analitycs, które jest przez PC-WIZARD.PL stosowane wyłącznie do celów statystycznych. Korzystając ze strony internetowej pc-wizard.pl wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami.
W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz z innych stron, z których będą Państwo korzystać.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Administrator Danych Osobowych (ADO): “PC-WIZARD.PL” (Szczegółowe dane podmiotu na końcu dokumentu)

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

W kontekście wejścia w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

Role PC-WIZARD.PL w kontekście RODO

W rozumieniu RODO PC-WIZARD.PL może przetwarzać Państwa dane osobowe występując w dwóch rolach, czasami jednocześnie wobec tych samych danych:
– W roli Administratora Danych Osobowych (Administrator, ADO)
– W roli Podmiotu Przetwarzającego dane osobowe (PP)

Domeny. Jeżeli chodzi o rejestrację domen internetowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim przez dany “REJESTR” (Registry), w którym rejestrowana jest domena. W celu utrzymania domeny w rejestrze dane jako Administrator Danych Osobowych przetwarza właśnie ten rejestr. PC-WIZARD.PL jest w tym zakresie jedynie Podmiotem Przetwarzającym na zlecenie danego Administratora. W tym zakresie obowiązki informacyjne spoczywają bezpośrednio na danym Administratorze.

Hosting. Należy też mieć na uwadze specyfikę usług hostingu. W niej w zakresie danych przetwarzanych przez Klienta PC-WIZARD.PL, który korzysta z usługi hostingu, administratorem danych przetwarzanych z wykorzystaniem hostingu jest Klient PC-WIZARD.PL, który taką usługę wykupił. PC-WIZARD.PL w stosunku do tych danych jest tylko co najwyżej Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu RODO. W kontekście wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy za przechowywane dane należy mieć też na uwadze art. 14 i 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, zwana też w skrócie UŚUDE). Oczywiście nie zmienia to faktu, że PC-WIZARD.PL dostosował wszystkie swoje usługi do standardów wymaganych przez RODO i w razie potrzeby, jako Podmiot Przetwarzający, chętnie zawrze z Państwem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO. Równocześnie w zakresie przetwarzania danych samego Klienta, który wykupił usługę hostingu, PC-WIZARD.PL pełni oczywiście rolę Administratora Danych Osobowych i przetwarza dane hostingobiorcy w celu wykonania umowy.

Serwis Komputerowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi (kontakt email lub telefoniczny, realizacja umowy, płatność za usługi) . Dane są przetwarzane przez oprogramowanie firmy INSERT , które jest w pełni zgodne z RODO.

Cel: realizacja umowy

Równocześnie PC-WIZARD.PL przetwarza dane w celu realizacji umowy, pobierania opłat za swoje usługi, w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej.

➔ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

➔ Przetwarzane dane są następujące:

PC-WIZARD.PL:
– imię, nazwisko (nazwa i NIP dla firm)
– adres pocztowy
– adres e-mail
– numer telefonu

REJESTRY domen wymagają zazwyczaj minimum tego samego zestawu danych.

Cel: uzasadnione interesy

PC-WIZARD.PL przetwarza także Państwa dane w celu promocji własnych produktów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa preferencji.
➔ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

➔ Przetwarzane dane są następujące:

PC-WIZARD.PL:
– imię, nazwisko (nazwa i NIP dla firm)
– adres pocztowy
– adres e-mail
– numer telefonu

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przekazywanie innym podmiotom

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) – poza sytuacjami, które wynikają z charakteru konkretnej usługi (chodzi np. o sytuację, gdy REJESTR znajduje się w państwie trzecim lub jest prowadzony przez organizację międzynarodową). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG, chyba że taka konieczność wynika z charakteru lub specyfiki danej usługi.

W przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewnia, by takie podmioty trzecie spełniały wobec przetwarzanych danych poziom ochrony adekwatny do tego, jaki wynika z wymogów stawianych dla EOG przez RODO.

Kategorie odbiorców danych

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp. Państwa dane są też przekazywane REJESTROM w celu realizacji umów – rejestracja i przedłużanie domen.

Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda

Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

Informacja o wymogu podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawo do bycia zapomnianym

Na podstawie Artykułu 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia danych. Administrator gwarantuje Ci takie prawo i umożliwia jego realizację po wysłaniu prośby o usunięcie danych na email : zapomnij@pc-wizard.pl

Państwa prawa

• Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp – poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
• Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – możesz poprosić o ich poprawienie.
• Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte.
• Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
• Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw – skontaktuj się z administratorem danych, którego dane znajdują się poniżej:

“PC-WIZARD.PL” (ADO): Michał Gębal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PC-WIZARD.PL Michał Gębal, z siedzibą przy ulicy Tkaczy Śląskich 20/6, 58-400 Kamienna Góra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7162192447, REGON 361489530.

Adres e-mail: serwis@pc-wiazard.pl
Formularz kontaktowy: https://pc-wizard.pl/kontakt

Dodatkowe informacje: Strona informacyjna RODO