fbpx

GIMP jak w Photoshop

Serwis Komputerowy We Wrocławiu

Dostosowanie programu GIMP żeby pracowało się jak w Photoshopie

Gimp jak Photoshop to możliwe no prawie . Przejście do GIMP z programu Photoshop może być na początku frustrujące, ponieważ skróty klawiaturowe, narzędzia i interfejs są
różne od Photoshopa.

Poniżej przedstawię wskazówki konfiguracyjne, które pomogą użytkownikom Photoshopa by poczuli się W GIMP-ie jak w domu.

Lokalizacja folderu GIMP w systemie.

W tym tutorialu trzeba będzie modyfikować niektóre pliki konfiguracyjne w folderze ustawień GIMP.
Te pliki znajdują się w różnych systemach w innym miejscach.

Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\gimp-2.8.

Mac OS X: ~/Library/Application Support/GIMP/2,8/ (może trzeba będzie odkryć folder Biblioteki jest pierwszy)

Linux: ~/.gimp-2.8

Od tego momentu będę odnosić się do tego, jak …. /Gimp-2.8, który można po prostu zastąpić z powyższymi ścieżkami.

1. Konfiguracja skrótów klawiaturowych Photoshopa w GIMP-ie

Najprostszym sposobem jest zastąpienie jednego pliku konfiguracyjnego,
co spowoduje że od tej pory skróty klawiaturowe w GIMP będą działać jak w Photoshop.
Wystarczy pobrać ten plik z http://epierce.freeshell.org/gimp/ps-menurc

zmienić mu nazwę na menurc i przekopiować do poniżeszego katalogu w zależności od systemu robiąć wcześniej kopie orginalnego
pliku w katalogu docelowym z menurc na menurc-backup :

Linux/Mac: ~/.gimp-2.8
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\.gimp-2.8

skróty klawiaturowe Photoshop :
https://pc-wizard.pl/adobe-photoshop-cc-skroty-klawiatury/

Uwaga: Po zainstalowaniu pliku konfiguracyjnego, można mieć kilka skrótów które są sprzeczne z sobą, więc proszę wybrać Edycja>
Skróty klawiaturowe i upewnić się, że wszystko jest zgodne z tym wykresie. Polecam również powiązanie “[“, aby zmniejszyć rozmiar
pędzla Więcej i “]”, aby zwiększyć Brush Size Więcej przyspieszy to zmiany rozmiaru pędzla.

2. Instalacja “Layer From Current Selection” Replacement

W programie Photoshop, CTRL + J może być stosowany nie tylko jako powielanie bieżącej warstwy, może utworzyć nową warstwę z
bieżącej selekcji. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które jest używane bardzo często w Photoshopie. Możesz dodać tę samą
funkcję do menu GIMP warstwie z warstwy poprzez plugin o nazwie Copy / Cut.

Pobierz warstwę wtyczek Copy/Cut
http://registry.gimp.org/node/26396
Instalacja : Rozpakuj plik .zip i przekopiuj layer-via-copy-cut.py do … /. Gimp-2.8/Wtyczki/ (a jeśli jesteś na Linuksie,
upewnij się, że plik jest wykonywalny) i zamknij i ponownie uruchom program.
Z bieżącej warstwy czynnej, można dokonać wyboru W głównym menu wybierz polecenie Warstwa> Warstwa poprzez kopiuj Twój wybór
zostanie skopiowana do nowej warstwy Połączenie “warstwa poprzez kopiuj” funkcji z maskami warstw jest doskonałym sposobem na
tworzenie złożonych obrazów w GIMP-ie. Obie te funkcje mogą być również (ale mniej wydajne) zastąpić to narzędzie w programie
Photoshop.

3. Ustaw “przyciąganie do krawędzi” domyślnie (Snap to Canvas Edge the Default)

Coś co naprawdę frustruje w GIMP-ie to to że domyślnie warstwy nie są przyciągane do krawędzi obszaru roboczego (lub siatki),
kiedy się je porusza. Co gorsza, trzeba ją włączyć za każdym razem, gdy otworzysz obraz. Na szczęście, jako oprogramowanie open
source jest bardzo konfigurowalny, można to łatwo zmienić.

Otwórz … /. Gimp-2.8 / gimprc za pomocą edytora tekstu
Na dole, proszę dodać dwie linie:
(default-snap-to-canvas yes)
(default-snap-to-grid yes)
zapisz.

4. Wyłącz “Pokaż granicę warstwy” Domyślnie

W GIMP jest żółta i czarna przerywana linia, która otacza warstwę aktywną. Choć może to być czasem pomocne , zdecydowanie polecam
domyślne wyłącząnie tej opcji.

– Z menu głównego przejdź do Edycja> Preferencje> Obraz okna> Wygląd
– Usuń zaznaczenie opcji Pokaż granicę warstwy przy normalnym trybie, a także tryb pełnoekranowy
– Ponowne uruchomienie programu GIMP się, aby zmiany odniosły skutek

Zawsze można tymczasowo włączyć ją ponownie, klikając Widok w menu głównym, a następnie zaznaczyć pokazywnie granicę warstwy.

5. Ustawienie narzędzia Move Tool tak jak Photoshop

Domyślnie narzędzie Move w GIMP-ie jest ustawione na Wybierz warstwę lub Guide. W tej konfiguracji, zachowuje się nieco bardziej
jak Inkscape lub Illustrator, ponieważ można również przenieść rzeczy, które nie znajdują się na bieżącej warstwie (np tle).
Jeżeli jesteś użytkownikiem Photoshop, to jest bardzo dziwne.

Aby to narzędzie funkcjonowało jak w Photoshop, można ustawić domyślne zachowanie, aby przenieść aktywną warstwę.

– Wybierz narzędzie Przesuwanie do skrzynki narzędziowej w lewym panelu
– W opcjach narzędzia sprawdzania oknie dialogowym Przenieś aktywną warstwę
– Z głównego menu Przejdź do menu Edycja> Preferencje> Opcje narzędzia> Zapisz opcje narzędzia
– uruchom ponownie GIMP

6. Instalacja “Content Aware Fill”

Użyteczna funkcje Content Aware Fill, która pojawiła się w programie Photoshop CS5 faktycznie pochodzi jako wtyczka GIMP nazwie
“Resynthesizer”. Pozwala ona wybrać co chcesz usunąć z obrazu, a po naciśnięciu klawisza, zaznaczony element znika bez śladu.

The Heal Selection plugin (aka smart remove) jest doskonałym zamiennikiem dla Content Aware Fill. Aby go zainstalować, wystarczy
pobrać Resynthesizer and Heal z listy wtyczek i przekopiować odpowiednie pliki … /. Gimp-2,8/plug-ins.
poniżej linki do tych wtyczek:
http://registry.gimp.org/node/27986
http://registry.gimp.org/node/15118

Użytkownicy Linuxa mogę zainstalować według poniższej procedury

https://plus.google.com/+ThorstenStettin

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp-plugin-registry

dostępne są w gimpie po instalacji : Filtry>Enhance>Heal Selection

7. Instalacja ICC Color Profiles

Można pobrać wysokiej jakości, łatwo dostępne profile kolorów ICC (jak sRGB) online i wykorzystywać je w GIMP-ie. Użytkownicy
systemów Windows, Mac i Linux mogą uzyskać profile ICC sRGB bezpośrednio z International Color Consortium. Jeśli korzystasz z
systemu Ubuntu, lub z jego pochodnych, takich jak Linux Mint lub Elementary OS, możesz pobrać je bezpośrednio z repozytoriów.
Wystarczy wyszukać “kolor profili ICC” w menedżerze pakietów. Zostaną one skopiowane do katalogu /usr/share/Kolor/ICC/.

Dla fotografów w przestrzeni barw RGB (Abode który ma szerszą gamę kolorów niż sRGB), można pobrać profile kolorów z witryny
firmy Adobe. Pakiet ten zawiera również profile kolorów CMYK. Użytkownik będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na Adobe EULA.
Polecam kopiowanie plików do katalogu /usr/share/kolor/ICC/Linux lub inny bezpieczny folderu w systemie Windows lub Mac.

Gdy masz profile kolorów na dysku, trzeba GIMP wskazać, gdzie one są. Z głównego menu w GIMP, przejdź do Edycja> Preferencje>
zarządzania kolorami. Upewnij się, że tryb pracy jest ustawiony na Kolor Zarządzane Display, a następnie wybierz RGB i CMYK ICC
plików w menu rozwijanym poniżej.

Oczywiście, wcześniej należy skalibrować monitor.

linki do profili kolorów
http://www.color.org/srgbprofiles.xalter
http://www.adobe.com/support/downloads/iccprofiles/iccprofiles_win.html? sdid=952G4XMS&33330X911647X3f2c05d3b02a33bc3e625bc2b843d3d7

8. Instalacja wtyczki do konwersji CMYK

separate+
http://registry.gimp.org/node/471

Jeśli chcesz przekonwertować obraz z przestrzeni RGB do CMYK w GIMP-ie, można to zrobić za pomocą wtyczki Separate+. Jednakże,
istnieje kilka ograniczeń. Arch Linux Wiki ma wielką write-up o ograniczeniach (a także w jaki sposób miękkiego dowodu zdjęcie).
Separate+ można zrobić kilka rzeczy:

– Oddzielenia obrazu RGB
– Dołączyć do profili ICC oddzielonych plików graficznych
– Konwersja z jednego do drugiego profilu RGB
– kolory Soft-proof
– Można również zainstalować go z GIMP Plugin Registry tak jak mamy w przypadku innych wtyczek do tej pory. Jeśli używasz Linuksa i
– zainstalowaniu “gimp-plugin-rejestru” pakiet z PPA wspomniałem wcześniej, to już masz.

Aby przekonwertować obraz do CMYK w GIMP-ie:

Z menu głównego przejdź do Obraz>Separate>Separate
To daje nowy obraz, który ma cztery oddzielne warstwy
Przejdź do Image>Separate>Eksport, aby wyeksportować obraz do pliku .tiff

9. Dostosuj środowisko pracy

Włącz tryb jednego okna 
Użytkownicy programu Photoshop będą czuć się znacznie bardziej komfortowo, kiedy będą mieć swoje narzędzia, menu, panele i środowisko pracy w jednym oknie. Z menu głównego, należy przejść do okna>trybie pojedynczego okna.

Dialogi Dokowane
Aby zwolnić dużo miejsca na lewym panelu bocznym, przesuń Opcje narzędzia Dock prawym dolnym panelu. Następnie zmienić rozmiar lewego panelu, aby coś znacznie cieńsze.
Jeśli chcesz naprawdę naśladować GIMP Photoshop, można przenieść warstw dialogu prawym dolnym panelu.

Share ButtonSecured By miniOrange