fbpx

BackupPC – INSTALACJA (Fedora, CENTOS)

Instalacja i konfiguracja programu do wykonywania automatycznej kopii ważnych danych.

# yum install Apache
# yum install perl-Compress-Zlib perl-Archive-Zip perl-File-RsyncP perl-XML-RSS httpd
# yum install BackupPC
# yum install joe

1. Należy zmienić wspis ‘User apache’ na ‘User backuppc’ w pliku ‘ /etc/httpd/conf/httpd.conf ‘

# vi etc/httpd/conf/httpd.conf

save (zapisz)

2.Zmień w pliku /etc/httpd/conf.d/BackupPC.conf

# vi /etc/httpd/conf.d/BackupPC.conf

należy zmienić ‘Allow from pc-wizard.pl’ na ‘Allow from all’

save (zapisz)

3.Utwórz hasło dla cgi-bin użytkownika admin

# htpasswd -c /etc/BackupPC/BackupPC.users admin

4.Zmodyfikuj plik /etc/httpd/conf.d/BackupPC.conf

AuthName “Backup Admin”
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/BackupPC/BackupPC.users
Require valid-user

5. Restart Apache

# service httpd restart

6. Restart BackupPC

# etc/init.d/backuppc restart

7.Edycja pliku konfiguracyjnego /etc/BackupPC/config.pl

# vi /etc/BackupPC/config.pl

Znajdź i zmień poniższe linie:

$Conf{ServerHost} = ‘localhost’;
$Conf{SplitPath} = ‘/usr/bin/split’;
$Conf{CatPath} = ‘/bin/cat’;
$Conf{GzipPath} = ‘/bin/gzip’;
$Conf{Bzip2Path} = ‘/usr/bin/bzip2’;
$Conf{BackupPCUser} = ‘backuppc’;
$Conf{TopDir} = ‘/var/lib/backuppc’;
$Conf{ConfDir} = ‘/etc/BackupPC’;
$Conf{LogDir} = ‘/var/log/BackupPC’;
$Conf{InstallDir} = ‘/usr’;
$Conf{CgiDir} = ‘/usr/share/backuppc/cgi-bin’;
$Conf{ServerInitdPath} = ‘/etc/init.d/backuppc’;
$Conf{ServerInitdStartCmd} = ‘$sshPath -q -x -l root $serverHost$serverInitdPath start’;
$Conf{SshPath} = ‘/usr/bin/ssh’;
$Conf{NmbLookupPath} = ‘/usr/bin/nmblookup’;
$Conf{PingPath} = ‘/bin/ping’;
$Conf{CgiAdminUsers} = ‘admin’;

save (zapisz)

8.Edycja pliku /etc/sudoers

# visudo

należy dodać poniższe linie
Default !lecture # wylacza lecture
backuppc ALL=NOPASWD:/bin/gtar,/bin/tar # wlacza uzytkownika backuppc do uruchamiania /bin/tar i /bin/gtar bez autentyfikacji

dodaj komentarz
#Defaults requiretty
save and exit

9.Restart usług apache i backuppc

# /etc/init.d/httpd restart
# /etc/init.d/backuppc restart

10.Utwórz docelowy magazyn do przechowywania danych

np. jesli to bedzie dysk podlaczony do usb
utwórz link symboliczny

# ln -s 1def<tab> 1P5TBUSB <enter>
1def – to pierwsze 4 znaki resource ID, tab doda je za mnie, a 1P5TBUSB
to nazwa symbolicznego linku tego dysku.

nalezy na tym dysku utworzyc katalogi pc i cpool i uprawnieniami uzytkownika
backuppc :

# mkdir /media/1P5TBUSB/pc
# mkdir /media/1P5TBUSB/cpool
# chown -R backuppc:backuppc 1P5TBUSB/*

11.Dodaj do pliku config.pl sciezke do dysku do przechowywania kopi

# cd /etc/BackupPC
# joe config.pl

i zmodyfikuj następujące linie :

$Conf{TopDir} = ‘/media/1P5TBDisk/’;
$Conf{ConfDir} = ‘/etc/BackupPC/’;
$Conf{LogDir} = ‘/var/log/BackupPC’;
$Conf{InstallDir} = ‘/usr/share/BackupPC’;
$Conf{CgiDir} = ‘/usr/share/BackupPC/sbin/’

wybierz CTRL-K,x (CTRL-K to linia poleceń , x – to save and exit)

12.Otwórz przegladarkę i adres: http://backuppc-server_ip/BackupPC

WAŻNE !!!

Jesli wyskoczy Ci komunikat w stylu:

“Backup-users no files dumped for share c$”

lub

“NT_STATUS_ACCESS_DENIED”

zmodyfikuj plik /etc/BackupPC/config.pl
i usuń z poniższych linii znacznik “-N” (ten znacznik powoduje on że hasło ma być ignorowane i nie jest wymagane)

$Conf{SmbClientFullCmd}
$Conf{SmbClientIncrCmd}
$Conf{SmbClientRestoreCmd}
Secured By miniOrange